SORTHØJ

Sorthøj er et lille, gammelt hedehus, første gang nævnt omkring 1812, men sikkert meget ældre. Oprindelig omgivet af hede og indlandsklitter. Her boede der rakkere i meget fattige kår. Før det blev fritidshus, boede her på 70 m2 en familie med seks børn. Nu er huset restaureret og udbygget i den gamle stil med stråtag og gamle munkesten.
Vi har smĂĄ 10 tdr land med skov, hede og lyngbakker.
Det daglige arbejde med at skaffe brænde til vinterens varme, fælde træ, save det op, få det hjem og få det kløvet er en utrolig livgivende beskæftigelse, meningsfuld og beroligende.
Vores bålplads har fyldt og fylder stadig meget i vores tilværelse. Der har vi fra børnene var små tilbragt utallige timer, når vejret tillader det. Madlavning, snak, sang og hygge holder os om sommeren væk fra fjernsynet. De store sten rundt om bålstedet er gravet ud i det gamle soveværelse. Endnu er der i to af dem huller, hvori dørspiddet har stået.
Sorthø                                                                        
Jens    +45 51 68 50 10
Hanne +45 20 43 02 37
Jens og Hanne Mathiesen
Høbrovej 15, Hee
DK 6950 Ringkøbing